Vi fick 29 679 förslag till namn på moderskapsförpackningen

Största delen av dem som svarade på FPA:s enkät ville bevara moderskapsförpackningens nuvarande namn. Enligt minister Annika Saarikko ändras namnet inte.

Läs mer

Grattis till moderskapsförpackningen som fyller 80 år!

Den finländska välfärdsinnovationen, moderskapsförpackningen, har varit till hjälp och glädje för finländska familjer redan under 80 år.

Läs mer

Nytt uppiffat utseende förtjusar

Björnen, vikaren, elefanten, giraffen och alla möjliga andra djurfigurer möts i en härlig mix i den förnyade moderskapsförpackningens mönster. Illustrationerna är designade av Robert Lönnqvist från Helsingfors.

Läs mer

Så här valdes det nya utseendet – kolla in videon!

Genom en designtävling som FPA ordnade valdes tre nya mönster som kommer att synas i moderskapsförpackningarna under de närmaste åren. Frågan är nu vilket av de tre mönstren som ska ingå i moderskapsförpackningen 2018. En jury med fem erfarna experter, Nooa, Ebba, Alvar, Benny och Magdaleena, kallades in och juryn valde sin favorit.

”Moderskapsförpackningen är ett tecken på ett samhälle där man bryr sig”

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko funderar bland annat på moderskapsförpackningens framtid, dess möjligheter att bli en framgångsrik finländsk exportprodukt – och på förpackningens namn.

Läs mer

Historisk framgångshistoria

Från att ha varit en social förmån för fattiga kvinnor till att bli en symbol för det finska välfärdssamhället och en nationell källa till stolthet. Moderskapsförpackningens framgångshistoria är i ett slag för sig.

Läs mer

Moderskapsförpackningen ute i världen

Moderskapsförpackningen intresserar världen över. Den positiva publiciteten har även lett till handling – exempelvis Skotland har tagit i bruk en egen version av moderskapsförpackningen. Kommer resten av världen att följa Finlands exempel?

Läs mer

Bekanta dig med moderskapsförpackningen för år 2017

Moderskapsförpackningen för år 2017 innehåller åtta bodydräkter, sex par byxor, tre mössor och en stor mängd andra kläder och nyttig utrustning. Sammanlagt finns det 53 produkter i förpackningen. Innehållet i moderskapsförpackningen utvecklas årligen bland annat utgående från den kundrespons som inkommit. Moderskapsförpackningen 2018 börjar delas ut när alla lådorna från 2017 har tagit slut i lagret. Bytet till följande års moderskapsförpackning sker vanligen under vårvintern.

Bekanta dig närmare med innehållet: www.fpa.fi/moderskapsforpackningen-2017.