/image/journal/article?img_id=52978&t=1510212379914

Moderskapsförpackningen 80 år

Moderskapsförpackningen har redan i 80 års tid varit en källa till glädje för finländska familjer. Lagen om moderskapsunderstöd trädde i kraft 1937 och de första moderskapsförpackningarna delades ut året därpå. Sedan 1949 har alla mödrar oberoende av familjens inkomstnivå fått förpackningen.

Stort intresse för moderskapsförpackningen

Modern kan välja att få moderskapsunderstödet antingen i form av en moderskapsförpackning eller som en motsvarande penningsumma på 140 euro. Moderskapsförpackningens popularitet har förblivit stabil: så gott som alla förstföderskor väljer att ta förpackningen och en tredjedel av alla mödrar. Även adoptivföräldrar har på vissa villkor rätt att få moderskapsförpackningen.

Lådan, som innehåller kläder, hygienartiklar och utrustning som behövs för babyvård skickas årligen till cirka 35 000 mottagare. Allt som allt innehåller förpackningen cirka 50 produkter.

Produkterna väljs såsom föreskrivs i lagstiftningen genom anbudsförfarande. Mönstren och färgerna, som varierar årligen, och andra nyheter i förpackningen väcker stort intresse bland blivande föräldrar. Besökarsiffrorna på FPA:s webbsidor visar alltid en klar uppgång varje gång när FPA presenterar en ny moderskapsförpackning.

Förmånen har en koppling till hälso- och sjukvården

Moderskapsförpackningen är också av betydelse för folkhälsan på grund av att den skapar en bro mellan familjen och rådgivningssystemet. För att få förmånen måste en gravid kvinna gå på en hälsoundersökning före den femte graviditetsmånaden och ansöka om förmånen senast två månader före den beräknade tiden.

 

Läs mer om hur man ansöker om moderskapsunderstöd: http://www.kela.fi/web/sv/sa-ansoker-du-om-moderskapsunderstod
Läs mer om upphandlingen av produkter för moderskapsförpackningen: http://www.kela.fi/web/sv/upphandling-av-produkter1?inheritRedirect=true
Läs mer om moderskapsunderstöd för adoptivfamiljer: http://www.kela.fi/web/sv/adoption-familjeformaner

Kolla in videon "Moderskapsförpackningen förbreder för föräldraskap": https://youtu.be/o32v4TvPu5k